Prosess

Vår renseprosess involverer mange steg for å separerer slam fra vann. Under kan du finne en PDF som beskriver prosessen i detalj.

Kort beskrivelse av renseprosessen, steg for steg. Under kan du finne en PDF som beskriver renseprosessen i detalj.

Vi har også en strategiplan for mål, strategier og etiske retningslinjer. Under kan du finne en PDF som beskriver vår strategiplan.