Ansatte

Jenny Anzjøn

Lærling Kjemi og Prosessfaget

Ole Jakob Gromsrud

Lærling Industrimekanikerfaget

Roger Bræck

Prosessoperatør

Håkan Bergman

Prosessoperatør

Per Hermansen

Prosessoperatør

Kolbjørn Kristiansen

Prosessoperatør

Rune Larsen

Team leder

Geir Simensen

Daglig leder