Velkommen til Søndre Follo Renseanlegg IKS

Selskapets formål er å eie, utbygge, drive og vedlikeholde et felles avløpssystem med renseanlegg på strekningen Tveter Pumpestasjon til Emmerstad bukt.

Avløpsvannet skal ikke omfatte overløpsvann.

Live data fra renseanlegget

Avløpsvann annkommer renseanlegget og innholder forskjellige avfalstoffer som må renses før det slippes ut. Noen av de viktigste parametrene som måles er Fosfor, Kjemisk Oksygen Forbruk og Biokjemisk Oksygen Forbruk.

Levert av

Kjemisk og Biokjemisk Oksygenforbruk

Kjemisk oksygenforbruk er et mål på hvor mye organisk materiale som er kjemisk nedbrytbart. Biokjemisk oksygen forbruk er nesten det samme, men måler hvor mye som kan brytes ned biokjemisk istedenfor kjemisk.

Fremmedvann

Avløpsnettet er intendert å levere avløpsvann til renseanlegget, men ofte lekker det inn såkalt fremmedvann som regn og grunnvann. Når dette når renseanlegget reduseres renseeffekten.

Velkommen til Søndre Follo Renseanlegg IKS

Selskapets formål er å eie, utbygge, drive og vedlikeholde et felles avløpssystem med renseanlegg på strekningen Tveter Pumpestasjon til Emmerstad bukt.

Avløpsvannet skal ikke omfatte overløpsvann.

Innovative prosjekt ved SFR

Velkommen til "Din Bedrift"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.