Velkommen til Søndre Follo Renseanlegg IKS

Selskapets formål er å eie, utbygge, drive og vedlikeholde et felles avløpssystem med renseanlegg på strekningen Tveter Pumpestasjon til Emmerstad bukt.

Avløpsvannet skal ikke omfatte overløpsvann.

Velkommen til Søndre Follo Renseanlegg IKS

Selskapets formål er å eie, utbygge, drive og vedlikeholde et felles avløpssystem med renseanlegg på strekningen Tveter Pumpestasjon til Emmerstad bukt.

Avløpsvannet skal ikke omfatte overløpsvann.

Velkommen til "Din Bedrift"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.