• Søndre follo renseanlegg

    SELSKAPETS FORMÅL ER OG EIE, UTBYGGE, DRIVE OG VEDLIKEHOLDE ET FELLES AVLØPSSYSTEM FOR OPPSAMLING OG BEHANDLING AV AVLØPSVANN. MED 4 PUMPESTASJONER PÅ STREKNINGEN TVETER TIL RENSEANLEGGET, OG DERETTER FERDIG RENSET UT I EMMERSTADSBUKTA (OSLOFJORDEN)

Selskapets formål er og eie, utbygge, drive og vedlikeholde et felles avløpssystem for oppsamling og behandling av avløpsvann.
med 4 pumpestasjoner  på strekningen Tveter til renseanlegget, og deretter ferdig renset ut i Emmerstadsbukta (Oslofjorden)