«ENOVA har nå meddelt Søndre Follo Renseanlegg IKS om at søknad til midler av et
fullskala anlegg med 2 stk Antec biogassreaktorer er godkjent. Videre at støttemidler kr 6,2
mill vil overføres SFR slik at dette innovative forskningsprosjektet kan realiseres!»
SFR leverer derved ihht vedtatt strategiplan om aktivt å bidra til det grønne skiftet og være et
lokomotiv for innovasjon og omstilling i Folloregionen.

Les mer

Pressemelding fra Søndre Follo Renseanlegg IKS (SFR)

Andre saker